Giới thiệu chương trình ETEP

Thứ năm - 27/05/2010 15:39
Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (tên tiếng Anh: Enhancing Teacher Education Program), viết tắt là ETEP, do Ngân hàng Thế giới tài trợ, thực hiện từ năm 2017 đến năm 2022, theo mô hình tài trợ dựa trên kết quả (PforR). Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ quản và điều phối.
Giới thiệu chương trình ETEP

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (tên tiếng Anh: Enhancing Teacher Education Program), viết tắt là ETEP, do Ngân hàng Thế giới tài trợ, thực hiện từ năm 2017 đến năm 2022, theo mô hình tài trợ dựa trên kết quả (PforR). Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ quản và điều phối.

MỤC TIÊU

Phát triển các trường sư phạm và cơ quan quản lý giáo dục được lựa chọn để tăng cường năng lực bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (GV&CBQLCSGDPT), thông qua mô hình phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục theo nhu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Mục tiêu cốt lõi của ETEP là hình thành mô hình bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ, phát triển năng lực đội ngũ GV&CBQLCSGDPT bằng nguồn học liệu mở và mạng lưới đồng nghiệp hỗ trợ tự bồi dưỡng, vừa trực tiếp, vừa qua mạng internet. Mạng lưới này được hình thành bởi chuyên gia của 8 trường ĐHSP/Học viện tham gia ETEP (gọi chung là các trường ĐHSP chủ chốt) và đội ngũ GV&CBQLCSGDPT cốt cán của 63 tỉnh, thành phố.

ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG

 • Giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, các trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.
 • Tám đơn vị được lựa chọn tham gia ETEP: Trường ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội 2, ĐHSP-ĐH Thái Nguyên, Đại học Vinh, ĐHSP-ĐH Huế, ĐHSP-ĐH Đà Nẵng, ĐHSP Tp Hồ Chí Minh và Học viện Quản lý Giáo dục.
 • Cán bộ quản lý, chỉ đạo về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Từ đó, nhiều đối tượng khác cũng được thụ hưởng gián tiếp: Học sinh các trường phổ thông, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên, sinh viên các trường ĐHSP, cán bộ Sở/Phòng Giáo dục & Đào tạo các tỉnh/huyện thị, thành phố.

KẾT QUẢ CHỦ YẾU

 • Năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông của các trường ĐHSP được tăng cường;
 • Đội ngũ GV&CBQLCSGDPT được bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, ngay tại chỗ với hệ thống học liệu mở, trên nền tảng công nghệ thông tin, đảm bảo chất lượng;
 • Các trường ĐHSP được hỗ trợ phát triển hệ thống nguồn học liệu mở có chất lượng dành cho giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông;
 • Nhu cầu, chất lượng, hiệu quả của chương trình bồi dưỡng GV&CBQLCSGDPT được đánh giá chính xác, kịp thời trên Hệ thống thông tin quản lý bồi dưỡng giáo viên (TEMIS).

Dự kiến, khoảng 28.000 giáo viên phổ thông cốt cán, 4.000 cán bộ quản lý giáo dục cốt cán tham gia tập huấn, bồi dưỡng 54 mô đun liên tục trong 3 năm. Đội ngũ cốt cán này cùng với chuyên gia của 8 trường ĐHSP chủ chốt sẽ hỗ trợ việc tự bồi dưỡng cho 850.000 giáo viên phổ thông và 70.000 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA ETEP

Tăng cường năng lực cho các trường ĐHSP chủ chốt để đào tạo và bồi dưỡng phát triển chuyên môn thường xuyên cho GV&CBQLCSGDPT có chất lượng, cụ thể:

 • Tăng cường năng lực cho đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất cũng như thiết bị, năng lực quản trị, kết nối với cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục phổ thông của các trường ĐHSP chủ chốt.
 • Nâng cao chất lượng bồi dưỡng theo mô hình thường xuyên, liên tục, ngay tại trường cho GV&CBQLCSGDPT.
 • Hỗ trợ phát triển hệ thống nguồn học liệu mở trên nền tảng công nghệ thông tin.
 • Đánh giá nhu cầu, chất lượng và hiệu quả của chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

LỢI ÍCH CỦA GV & CBQLCSGDPT TỪ ETEP

 • Tham gia các hoạt động bồi dưỡng, truy nhập vào nguồn học liệu trên Hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS), tự học theo nhu cầu của cá nhân;
 • Tham gia cộng đồng mạng xã hội học tập dành cho GV&CBQLCSGDPT, tương tác, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm với các đồng nghiệp và các chuyên gia qua Hệ thống LMS;
 • Được GV/CBQLCSGDPT cốt cán hỗ trợ trực tiếp, thường xuyên, ngay tại trường và được giảng viên các trường ĐHSP hỗ trợ qua mạng để phát triển năng lực nghề nghiệp;
 • Được đánh giá kết quả học tập và năng lực dựa trên chuẩn nghề nghiệp qua Hệ thống TEMIS;
 • Đáp ứng linh hoạt, chủ động ứng phó với những thay đổi của thực tiễn giáo dục, nhu cầu đa dạng của học sinh phổ thông và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

09 MÔ ĐUN BỒI DƯỠNG GVPT

 • GV_01: Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (19 môn học)
 • GV_02: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (19 môn học)
 • GV_03: Đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực (19 môn học)
 • GV_04: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (19 môn học)
 • GV_05: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học
 • GV_06: Xây dựng văn hóa nhà trường
 • GV_07: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường
 • GV_08: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 • GV_09: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh (19 môn học)

09 MÔ ĐUN BỒI DƯỠNG CBQLCSGDPT

 • QL_01: Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học/THCS/THPT
 • QL_02: Quản trị nhân sự trong trường tiểu học/THCS/THPT
 • QL_03: Quản trị tài chính trường học theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình
 • QL_04: Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở trường tiểu học/THCS/THPT
 • QL_05: Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học/THCS/THPT
 • QL_06: Xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/THCS/THPT
 • QL_07: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường tiểu học/THCS/THPT
 • QL_08: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học/THCS/THPT
 • QL_09: Ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong quản trị trường tiểu học/THCS/THPT

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Websiteetep.moet.gov.vn
FacebookFacebook.com/nhagiao4.0
Email: Nếu bạn có thắc mắc trong quá trình thao tác/vận hành hoặc về quy trình đào tạo hãy gửi email tới taphuan@viettel.com.vn
Nếu bạn có thắc mắc mang tính quản lý và cần hỏi BQL dự án, hãy email tới etep@moet.gov.vn
Trụ sở: Tầng 5 – Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 – Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: 18008000 Nhánh 2 (Miễn phí). Thời gian hỗ trợ: 07:00 đến 22:00 tất cả các ngày trong tuần
Điện thoại BQL dự án: (+84) 2436240388; (+84) 2432151876 (Nếu bạn có thắc mắc mang tính quản lý và cần hỏi BQL dự án)
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ETEP

Tác giả: Quỳnh Nhi

Nguồn tin: Báo Hà Nội Mới

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Giới thiệu trường THCS Trần Quang Khải

Kể từ khi thành lập vào năm 2002 đến nay, Trường THCS Trần Quang Khải đã nỗ lực khẳng định được uy tín và chất lượng. Trường đã đạt Chuẩn Quốc gia cấp THCS giai đoạn 2018 - 2023 và đạt Chuẩn Quốc gia cấp độ 1 về kiểm định chất lượng năm 2018. Giữ vững và phát huy thành tích của trường đạt Chuẩn...

Thăm dò ý kiến

Bạn có muốn con bạn học online trong thời điểm hiện tại

Login
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Left-column advertisement
Thống kê
 • Đang truy cập187
 • Hôm nay10,797
 • Tháng hiện tại136,787
 • Tổng lượt truy cập4,346,023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi